Posts

Showing posts from January, 2017

Mengalihkan butang kawalan/control button pada tetingkap dalam Gnome 3

Tepek

gsettings set org.gnome.desktop.wm.preferences button-layout ':minimize,maximize,close' Cara di atas telah diuji pada Ubuntu 16.04.1 LTS
Rujukan asal di sini